بیانیه DORA در سانفرانسیسکو چه میگوید؟ / مسوولین و سیاستگزاران پژوهش کشور چه تصمیمی اتخاذ نموده اند؟

پیوستن ناشران و انجمن ها و دانشگاههای معتبر دنیا به بیانیه جهانی ارزیابی تحقیقات DORA / DORA چیست؟ / مراقب دستکاری در ایمپکت فکتور باشیم/ لزوم بازنگری در معیارهای ارزیابی تحقیق و پرهیز از آماره های قابل دستکاری مانند ایمپکت فکتور

خرداد ۱۶, ۱۳۹۷ واحد خبری 0

  این بیانیه برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ و در طی گردهمایی سالیانه انجمن بیولوژی سلولی در سانفرانسیسکو آمریکا ایجاد گردید. در این بیانیه کلیه فراهم کنندگان مالی، ناشران، انجمن ها، موسسات، و محققین به “تغییر معیارهای ارزشیابی خروجی پژوهش” تاکید نمودند. این افراد همه را به ایجاد و توسعه راههای جدید ارزیابی تحقیق – از طریق امضا بیانیه معروف به DORA- دعوت نمودند. ناشرانی که در قدم اول به این بیانیه پیوستند عبارت بودند از: Plos، Nature، Embo، Hindawi و F1000. سایر امضاکنندگان عبارتند از: لینک    متن کامل این بیانیه را میتوانید در این صفحه بخوانید: لینک […]