بازنشر یک نوشته و ضرورت تامل در فلسفه وجودی سایتهای مرتبط در وزارت بهداشت برای نشان دادن H index اساتید کشور

کوچ علم از دانشگاه | بیماری H-index همانند سرطان در حال نابودی سلامت محققین ماست. 

بهمن ۴, ۱۳۹۷ واحد خبری 3

توضیحات: قبلا در این نوشته در مورد “حذف ایمپکت فکتور در مجلات دنیا و عدم اعلام آنها از سوی ناشران معتبر” مطلبی نوشته بودیم. در بحث مجلات متاسفانه از دنیا – خیلی بیشتر از تصور- عقبیم. در خصوص فلسفه ایجاد سایت “علم سنجی اساتید هیات علمی در وزارت بهداشت” و شیوع بیماری H-index و “مدرک گرایی” در هیات علمی بارها صحبت کرده ایم. بیماری H-index همانند سرطان در حال نابودی سلامت محققین ماست.  معیارهای ارزشیابی هیات علمی ما کاملا ضد توسعه کیفی علم و منطبق با سیاست دشمنان علم این کشور است. لطفا مسوولین تدبیری بیاندیشند.   اما توجه شما […]

رواج دو نویسنده اول در مقالات زیاد شده است

آیا وجود دو نویسنده اول در یک مقاله از نظر اخلاقی صحیح است؟

دی ۲۵, ۱۳۹۷ واحد خبری 0

طبق قوانین نویسندگی، نویسنده اول کسی است که بیشترین فعالیت علمی را در یک مقاله داشته است. حالا اگر دو نفر بطور مساوی در یک مقاله فعالیت داشته باشند، تکلیف چیست؟ طبق بررسی های بعمل آمده، وجود دو نفر نویسنده اول یا Dual First Authorship یک امر رایج در بحث مشارکت نویسندگان است. یعنی نویسندگان حق دارند دو نفر را به عنوان نویسنده اول معرفی کنند. لذا در اساس این مورد جزو حقوق نویسندگان میباشد و مجلات موظف به تامین امکانات فنی و نرم افزاری برای نشر این مورد میباشند. اما با توجه به شیوع بیماری Publish or persih syndrome […]