رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی

وضعیت مجلات کشور در ISI نگران کننده است

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ واحد خبری 7

دکتر اکبر ساری رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور درمجمع مجلات پابمدی کشور ضمن ارایه گزارش آماری از رشد کمی مجلات مصوب کشور به بیان وضعیت مجلات در پایگاه PubMed و ISI پرداختند. ایشان توضیح دادند که از سال ۸۳ که تنها دو مجله کشورد در PubMed قابل جستجو بود به مدد سردبیران و هیات تحریریه و تلاش ناشران مجلات تا به امروز ۷۰ مجله ایرانی در این پایگاه قابل جستجو می‌باشند که کمتر از ۱۰ مورد آنها در Medline نمایه می‌باشند و الباقی (حدود ۶۰ مجله) از طریق لیست شدن در PubMed Central در پایگاه PubMed قابل مشاهده برای […]

نیاز به توجه جدی مسئولین به یکی از نمایه‌سازهای مهم دنیا

از سال ۱۳۹۲ تا کنون وضعیت مناسبی در Scopus نداریم

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ واحد خبری 7

طبق آمارهای ارایه شده از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت رشد علمی نمایه شدن مجلات از سال ۱۳۹۲ تاکنون در پایگاه استنادی Scopus متوقف شده است. طبق آمارهای موجود در این پایگاه پس از رشد بیسابقه علمی ایران از سال ۱۳۸۳ (۸ مجله نمایه شده) تا سال ۱۳۹۱ (۸۵ مجله نمایه شده در Scopus و ۷۳ مجله در Embase) توقف این رشد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ گزارش شده است. به طوری که این روند از سال ۱۳۹۲ با تعداد ۹۰ مجله در Scopus و ۷۷ مجله در Embase ثابت مانده است. عدم رشد مجلات در این دو سال اخیر […]

نتایج بررسی ارجاعات در ISI سال 2013 نشان می‌دهد

فرهنگ ارجاع به مقالات در بین سردبیران ایرانی کمرنگ است.

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ واحد خبری 2

طبق گزارش ارجاع مجلات Journal Citation Report از سوی ISI در سال ۲۰۱۳، کمتر از ۱۰% کل ارجاعات به مجلات ایرانی از سوی نویسندگان ایرانی بوده است و بقیه ارجاعات (حدود ۹۰%) از سوی سایر نویسندگان کشورهای دیگر به مجلات ایرانی انجام شده است. تحلیل آمارها حکایت از آن دارد که نویسندگان کشورهای دیگر توجه بیشتری به مقالات مجلات ایرانی دارند و آنها در استناد و بازخوانی مقالات این دسته از مجلات ایرانی اهمیت بیشتری نسبت به همکاران ایرانی خود قائل شده اند. دلیل این موضوع هرچه باشد، نقش فرهنگ نویسندگی علمی و استفاده مناسب از امکانات کشوری و محلی […]

مجله بیهوشی و درد به ارجاعات جایزه می‌دهد

با سیاست تشویق می‌توان ضریب نفوذ مجلات ایرانی را غنی‌تر نمود

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ واحد خبری 3

طبق آمار اعلام شده از سوی ISI تنها کمتر از ۱۰% ارجاعات به مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۳ از سوی نویسندگان ایرانی انجام شده است. یکی از اصول کمک به حرکت علمی کشور، تشویق نویسندگان ایرانی به ارجاع بیشتر در مقالات خود به مجلات ایرانی می‌باشد. در همین راستا مجله بیهوشی و درد (ارگان رسمی انجمن بیهوشی و درد به آدرس www.anesthpain.com) به همه نویسندگان علوم پزشکی کشور و رشته‌های مرتبط جایزه پژوهشی اعطا می‌کند. نویسندگانی که در سال ۲۰۱۳ اقدام به انتشار مقاله خود در یکی از مجلات ISI نموده باشند و حداقل ۷-۵ رفرنس کاملا مرتبط با عنوان […]

نتیجه ارزشیابی کمیته اخلاق پژوهش در سال 92 منتشر شد

نا آگاهی نویسندگان دلیل اصلی تخلفات پژوهشی و انتشاراتی در ایران است.

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ واحد خبری 0

به گزارش خبرنگار رسای نیوز از نخستین نشست تخصصی مجلات پابمدی کشور که مورخه ۲۲/۵/۹۳ توسط انجمن سردبیران علوم پزشکی کشور برگزار گردید، آقای دکتر کاظم زنده‌دل به عنوان نماینده مسئول کمیته‌های اخلاق در پژوهش کشور بیان نمودندکه دستورالعمل تخلفات پژوهشی در کشور و راهنمای اخلاق در انتشارات از سال ۸۹ کاملا مصوب بوده و کمیته‌های مربوطه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول انجام وظایف فانونی هستند. ایشان در گزارش آماری خود ابراز نمودند که از مجموع ۶۹ گزارش بررسی شده ۷ مورد جعل داده، ۱۹ مورد سرقت معنوی، ۲۱ مورد نویسنده پنهان، ۱ مورد تخریب نتایج و ۸ مورد سایر […]

رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی

بیشترین رشد کمی مجلات کشور بین سال‌های ۹۲-۸۹ در کشور بوده است.

مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ واحد خبری 0

دکتر اکبر ساری رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور درمجمع مجلات پابمدی کشور ضمن ارایه گزارش کامل از وضعیت انتشارات علمی پزشکی کشور در سال ۲۰۱۳ آمار دقیقی را از مجلات علوم پزشکی مصوب کشور ارایه نمودند. مجلات علوم پزشکی کشور پس از تاسیس در دانشگاه‌های مربوط برای کسب رتبه علمی پژوهشی طبق قانون مصوب نیاز به ارزیابی علمی دقیق داشته و پس از اخذ رتبه انتشار مقاله در آنها برای اعضا هیات علمی کشور امتیاز علمی و آموزشی لازم را در بر خواهد داشت. ایشان بیان نمودند که تعداد مجلات در سال ۸۳، از ۹۰ مجله به تعداد ۳۳۳ […]