پس از موفقیت بینظیر در ضریب نفوذ در پایگاه ISI

مجله میکروبیولوژی دانشگاه جندی شاپور اهواز در پابمد هم نمایه شد

تیر ۱۴, ۱۳۹۳ واحد خبری 9

Jundishapur Journal of Microbiology، مجله رسمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با حدود ۷ سال سابقه نشر منظم؛ در پابمد نمایه شد. این مجله از زمستان ۲۰۰۸ فعالیت خود را آغاز نمود و تاکنون موفق به انتشار بیش از ۵۵۰ مقاله در ۳۴ شماره شده است. از این تعداد مقاله منتشره تاکنون بیش از سی درصد مقالات از دانشمندان و محققان بین المللی بوده است.

با هدف آموزش به مجلات:

انتشار جدیدترین فهرست از معتبرترین نمایه سازهای مجلات علوم دانشگاهی

تیر ۵, ۱۳۹۳ واحد خبری 0

“نمایه ساز” به بانک اطلاعاتی Bibliographic Database اطلاق میگردد که با ثبت تمام یا بخشی از اطلاعات فهرست شناختی اثر منتشره امکان دسترسی مناسب و سهل را برای خوانندگان فراهم میکند. مجلات علوم دانشگاهی در سه موضوع “پزشکی – فنی – علوم انسانی” برای دسترسی مناسب باید در یک کتابخانه الکترونیک یا همان نمایه ساز، نمایه (index) شوند. بدون شک تولید یک مجله نمیتواند هدف نهایی آن باشد بلکه هدف نهایی از انتشار هر مجله خوانده شدن و استفاده از محتویات آن میباشد. نمایه سازها در ده سال اخیر و بدنبال افزایش ضریب نفوذ اینترنت در زندگی همه، نقش بسیار […]

نظر شما چیست؟

به نظر شما انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور چگونه میتواند در توسعه کمی و کیفی مجلات نقش خود را ایفا کند؟

تیر ۵, ۱۳۹۳ واحد خبری 0

انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور میتواند به عنوان یکی از معتبرترین و مهمترین نهادهای مردم نهاد بهترین یار و همراه در اجرای سیاستهای توسعه کیفی مجلات باشد. اما متاسفانه تاکنون این انجمن تنها یک نقش تزئینی و تشریفاتی داشته و تنها برنامه مفید آن برای سردبیران مجلات برگزاری یک جلسه سالیانه با کمتر از یک سوم تعداد سردبیران مجلات کشور و چند برنامه آموزشی کوتاه و فشرده در ههمان روز میباشد. شاید عدم اختصاص بودجه حمایتی از این انجمن دلیل اصلی مورد ادعای مدیران فعلی انجمن باشد که در صحت ادعای این امر نیز باید بیان داشت که انجمن […]

اقتصاد بیمار نشر وابسته به دولت

دولت حامی کدامیک باشد: مجلات جدید یا قدیمی؟

تیر ۵, ۱۳۹۳ واحد خبری 1

جمهوری اسلامی ایرانی به عنوان یکی از معدود کشورهایی است که بطور کامل به تامین بودجه لازم برای نشر مجلات دانشگاهی میپردازد. در ایران، مجلات دانشگاهی با بودجه دانشگاههای کشور اداره میشوند که بالطبع میتوان از آن به “انتشار مجله با بودجه دولتی” تعبیر نمود. این بودجه هر ساله در ردیف بودجه عمومی دانشگاهها قرار گرفته و در عمل هزینه ای است که توسط دولت از بیت المال پرداخت میشود. این “بدعت” در سایر کشورهای توسعه یافته وجود ندارد و تمامی مجلات معتبر در آن کشورها با بودجه های شخصی و یا خودگردان اداره میشوند. صرفنظر از صحیح یا اشتباه […]

بررسی و نقد رتبه علمی پژوهشی

سیاست دولت جدید در توسعه مجلات علوم پزشکی چیست: انقباض یا انبساط؟

تیر ۵, ۱۳۹۳ واحد خبری 0

با نگاهی کلی به عملکرد دولتهای نهم و دهم در نشریات علوم پزشکی میتوان نتیجه گرفت که از هر دو نظر کمی و کیفی شاهد بهبود و افزایش کیفیت مجلات بوده ایم. تعداد نشریات علمی پژوهشی در این مدت افزایش یافته و از نظر کیفی و نمایه شدن مجلات در بانکهای معتبر نمایه سازی نیز رشد قابل توجهی ایجاد شده است. اما علیرغم این پیشرفتها در دو دولت گذشته، انتقادات جدی نیز وارد بوده است که از آنجمله میتوان به عدم برنامه مشخص برای کمک مالی به مجلات و ابلاغ برخی دستورالعمل های ارتقا مجلات را نام برد که هدف […]