مجلات ایرانی در پابمد

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به نمایه کردن مجله خود در پابمد شد

اسفند ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 0

مجله International Cardivascular Research Journals ارگان رسمی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از چهار سال انتشار در پابمد نمایه شد. این مجله تاکنون و از سال ۲۰۰۷ موفق  به انتشار بیش از ۲۴ شماره و ۲۳۵ مقاله شده است. از این تعداد مقاله منتشره تاکنون بیش از سی درصد مقالات از دانشمندان و محققان بین المللی بوده است. در حال حاضر ۵۳ نفر بعنوان اعضا هیات تحریریه این مجله از بیش از ۹ کشور دنیا مشغول به فعالیت میباشند. سردبیر و هیات اجرایی این مجله از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات قلب و […]

مجله دیگری از ایران در پابمد

مجله علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پابمد نمایه شد

اسفند ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 0

مجله Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products با سابقه هفت سال انتشار و با همت مسوولین علمی و گروه سردبیران در پایگاه استنادی پابمد نمایه شد. این مجله تاکنون موفق  به انتشار بیش از ۲۶ شماره از سال ۲۰۰۶ شده است. از تعداد کل ۱۳۹ مقاله منتشره تاکنون بیش از چهل درصد مقالات از دانشمندان و محققان بین المللی بوده است. در حال حاضر ۱۷۹ نفر بعنوان اعضا هیات تحریریه این مجله و از بیش از ۱۸ کشور دنیا میباشند که بصورت کمک سردبیر و یا داور و یا عضو هیات تحریریه مشغول فعالیت میباشند. سردبیر و هیات اجرایی این […]

قوانینی که باید به روز شوند

شرایط و وظایف یک سردبیر در مجلات دانشگاهی: بازنگاهی به قوانین جاری کشور

اسفند ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 4

سردبیر (editor-in-chief) در مجلات دانشگاهی اصلی ترین و مهمترین عضو و پاسخگوی همه امور مجله از مراحل پذیرش (submission) تا آخرین مراحل انتشار (publish) میباشد. در رده بندی و سلسله مراتب مجله سردبیر بالاترین رکن میباشد. با استناد به قوانین فعلی هیچگاه نمیتوان از شرایط و وظایف استاندارد یک سردبیر در مجلات آگاه شد زیرا که متاسفانه در کشور ما تاکنون هیچ قانون مکتوبی در این باره به تصویب نرسیده است. امیدواریم نوشتار ذیل بتواند خطوط کلی را ترسیم نماید. شرایط سردبیر: سردبیر باید از نیروهای فعال و متخصص در حوزه مجله باشد. شرایط ذیل بطور پیشنهادی است.  این شرایط […]

نکته های داوری همتا یا Peer Review

مشخصات یک داوری مناسب در مجلات دانشگاهی

اسفند ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 0

داوری همتا در مقالات دانشگاهی یک نوع قضاوت بر روی یک تحقیق علمی است که انجام آن تحقیق گاهی سالها وقت و انرژی می برد. لذا رعایت عدالت در قضاوت و رعایت استانداردهای داوری بر هر داور الزام و مفروض میباشد. اینکه یک داوری چه میزان باشد و چه روشهایی دارد در این مقاله بررسی میشود. داوری مقالات علمی در حقیقت قضاوت (judgment) دقیق یک تحقیق علمی است که موجب افزایش اعتبار (validity)، دقت (accuracy) و تقویت محتوای اثر (content) میشود. در سالهای اخیر به مدد ظهور فن آوریهای جدید و تقاضا برای انتشار سریع مقالات علمی اهمیت داوری همتا […]